Χάρτης Μεταφορών - Ενέργειας - Παιδείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απεικόνιση των μεταφορικών, ενεργειακών, εκπαιδευτικών υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Περιλαμβάνονται:

  • Διοικητικά όρια,
  • Οικισμοί,
  • Υδάτινο δυναμικό,
  • Μεταφορικό δίκτυο,
  • Ενεργειακές υποδομές,
  • Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΝΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ