Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
«Ανοικτή Πύλη εισόδου στη γνώση – Διαθέσιμο σε όλους»

Περιεχόμενο και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής – Οδηγίες πρόσβασης και αξιοποίησής της.

α. Περιεχόμενα

Τα στοιχεία της εφαρμογής περιλαμβάνουν:

Αναλυτικά περιγραφικά δεδομένα για τις θεματικές ενότητες που προβάλλονται στην εφαρμογή, συσχετιζόμενα με τα αντίστοιχα ψηφιακά διανυσματικά χαρτογραφικά δεδομένα.

Έτοιμους θεματικούς χάρτες που δημιουργήθηκαν από τη διαθέσιμη  πληροφορία.

β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δημοσίευση και διαχείριση δεδομένων

Η εφαρμογή παρέχει μια διαισθητική διεπαφή ιστού που επιτρέπει στους εκδότες των δεδομένων εύκολα να καταχωρούν, ενημερώνουν και βελτιστοποιούν τα σύνολα δεδομένων μέσω ενός κατανεμημένου μοντέλου αδειοδότησης που ονομάζεται «Φορείς». Μέσω των Φορέων κάθε εκδότης δεδομένων μπορεί να έχει δική του διαδικασία καταχώρησης και έγκρισης δεδομένων με πολλά μέλη.

Μεταδεδομένα

Για κάθε σύνολο δεδομένων παρέχεται μια πλούσια συλλογή μεταδεδομένων όπως : Τίτλος, μοναδική διαδικτυακή διεύθυνση (URL), θεματική ενότητα, περιγραφή, προεπισκόπηση, ιστορικό αναθεωρήσεων, άδεια χρήσης, ετικέτες, πολλαπλοί μορφότυποι, κλειδί πρόσβασης μέσω API, πρόσθετα πεδία μεταδεδομένων καθορισμένα από τον εκδότη π.χ. γεωγραφική έκταση ή θέση.

Αναζήτηση και εντοπισμός

Πλούσια εμπειρία αναζήτησης που επιτρέπει αναζήτηση τύπου Google με λέξεις - κλειδιά, χωρική αναζήτηση, ταξινόμηση αποτελεσμάτων μέσω όψεων και περιήγηση μέσω σχετικών συνόλων δεδομένων. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν με μια ματιά τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, τη γεωγραφική κάλυψή τους, τους μορφότυπους και τις άδειες χρήσης. Όλα τα πεδία μεταδεδομένων των συνόλων δεδομένων είναι αναζητήσιμα.

Πρόσβαση στη γνώση

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν, να συνεργάζονται / μοιράζονται δεδομένα, να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή προσθήκες κ.α.

Απεικόνιση δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα προεπισκόπησης συνόλων δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων ή παρέχονται σε μορφές CSV, Excel με τους παρακάτω τρόπους:

 • Προεπισκόπηση σε πίνακα με δυνατότητες ταξινόμησης και φιλτραρίσματος.

 • Δημιουργία γραφήματος επιλέγοντας τις μεταβλητές των αξόνων Χ – Υ και δυνατότητα εκτύπωσης / αποθήκευσης σε εικόνα.

 • Απεικόνιση σε χάρτη των συνόλων δεδομένων που περιέχουν αριθμητικά πεδία γεωγραφικού μήκους και πλάτους ή πεδία τύπου GeoJSON με δυνατότητες μεγέθυνσης, μετακίνησης, επιλογής και εκτύπωσης / αποθήκευσης σε pdf.

γ. Χρήση της εφαρμογής

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου, http://www.geodm.gr, έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα σύνολα δεδομένων που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.

Μέσω του πεδίου «Αναζήτηση στα Δεδομένα» μπορεί να εντοπίσει δεδομένα εισάγοντας χαρακτηριστικές λέξεις - κλειδιά. Η εφαρμογή εντοπίζει τα σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν την ή τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν και τις εμφανίζει ενεργοποιώντας την καρτέλα «Σύνολα δεδομένων».

Αναζήτηση στα δεδομένα

 

Στην καρτέλα «Σύνολα δεδομένων» μπορεί ο επισκέπτης να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τους παρακάτω τρόπους:

 • Να πραγματοποιήσει χωρική αναζήτηση μέσω της επιλογής «Αναζήτηση σε περιοχή».

  Χωρική αναζήτηση

   

  Χωρική αναζήτηση 2

   

 • Να καθορίσει μέσω της λίστας «Διοικητική Διαίρεση» αν τα δεδομενα που αναζητά αφορούν σε όλη την Περιφέρεια, σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα ή σε κάποιο Δήμο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  Διοικητική αναζήτηση

   

 • Να επιλέξει μέσω της λίστας «Θεματικές Ενότητες» τη θεματική ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται.

  Θεματική αναζήτηση

   

 • Να επιλέξει λέξεις – κλειδιά μέσω της λίστας «Ετικέτες».

  Λέξεις - κλειδιά

   

 • Να επιλέξει τον μορφότυπο των δεδομένων που επιθυμεί να εμφανίσει.

  Μορφότυπος

   

Εναλλακτικά ο επισκέπτης μπορεί να ξεκινήσει την περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο από την καρτέλα «Θεματικές Ενότητες» και να επιλέξει από εκεί τη θεματική ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται να αναζητήσει δεδομένα.

Σελίδα θεματικών ενοτήτων

 

Όταν ο επισκέπτης ενεργοποιήσει κάποιο σύνολο δεδομένων, εμφανίζονται οι διαθέσιμοι «Πόροι» που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή για το συγκεκριμένο «Σύνολο Δεδομένων».

Πόροι

 

Για κάθε πόρο υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση, ανάλογα με το μορφότυπό του, καθώς και δυνατότητα λήψης / καταφόρτωσης στον υπολογιστή του επισκέπτη.

Προεπισκόπηση

 

Παράλληλα ο επισκέπτης μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή και έτσι να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις αλλαγές / προσθήκες που πραγματοποιούνται σε κάθε «Σύνολο Δεδομένων»,  μέσω της επιλογής «Ακολουθήστε», η οποία είναι διαθέσιμη στους συνδεδεμένους χρήστες τις εφαρμογής.

Ακολουθήστε

 

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (G.I.S.) αποτελεί μία βάση δημόσια προσβάσιμη, με δυνατότητα δυναμικής ανατροφοδότησης, ώστε να είναι επίκαιρη, συνεχώς εμπλουτιζόμενη - βελτιούμενη και στοχεύει να αποτελέσει χρηστικό μηχανισμό γνώσης από όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατευθύνσεις και υποστήριξη για την πρόσβαση:
Καραγιάννης Γιάννης, Υπεύθυνος Γραφείου GIS της ΑΝΚΟ, τηλ. : 24610-24022.