Διανυσματικά δεδομένα αρδευόμενων εκτάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ