Διανυσματικά δεδομένα διοικητικών ορίων

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ