Έρευνα κλαδικής μελέτης για την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τίτλος Έργου: «Διερεύνηση της κλαδικής επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, και της δυνατότητας πρωτογενούς παραγωγής στον κλάδο της μεταποίησης μέσα από την παραγωγή πρώτων υλών που εισάγονται μέχρι σήμερα από τοπικές επιχειρήσεις»

Δεδομένα και Πόροι

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή