Μορφολογικός Χάρτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απεικόνιση της μορφολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Περιλαμβάνονται:

  • Διοικητικά όρια,
  • Υδάτινο δυναμικό,
  • Μεταφορικό δίκτυο,
  • Υψομετρική διαβάθμιση

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΝΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ