Χάρτης Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Απεικόνιση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Περιλαμβάνονται:

  • Διοικητικά όρια,
  • Οικισμοί,
  • Υδάτινο δυναμικό,
  • Μεταφορικό δίκτυο

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΝΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ