Διανυσματικά δεδομένα προστατευόμενων περιοχών

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΥΠΕΚΑ, ΕΕΑ, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ