Χάρτης Τουρισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Απεικόνιση περιοχών τουριστικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Περιλαμβάνονται:

  • Διοικητικά όρια,
  • Οικισμοί,
  • Μεταφορικό δίκτυο,
  • Υδάτινο δυναμικό,
  • Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (βιότοποι, παραδοσιακοί οικισμοί, εθνικά πάρκα - δρυμοί, υγρότοποι Ramsar, περιοχές δικτύου Natura 2000),
  • Περιοχές τουριστικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Δεδομένα και Πόροι

Σχετικά σύνολα δεδομένων και χάρτες

Ετικέτες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΝΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΚΟ