βρέθηκαν 694 σύνολα δεδομένων

 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Εορδαίας

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Εορδαίας. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Βοΐου

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Βοΐου. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

  Απεικόνιση των χρήσεων γης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Νεστορίου

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Νεστορίου. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Καστοριάς

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Καστοριάς. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Άργους Ορεστικού

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Άργους Ορεστικού. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

  Απεικόνιση των χρήσεων γης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Δεσκάτης

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Δεσκάτης. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Δήμου Γρεβενών

  Απεικόνιση των χρήσεων γης του Δήμου Γρεβενών. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

  Απεικόνιση των χρήσεων γης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Χάρτης Χρήσεων Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Απεικόνιση των χρήσεων γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιλαμβάνονται: Χρήσεις γης, Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο Οι χρήσεις γης προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών εδαφικής κάλυψης, κλίμακας 1:20.000 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιόδου 1975 - 1985. Μετά την εισαγωγή τους στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης κατηγοριοποίηθηκαν στις χρήσεις γης που απεικονίζονται στο χάρτη. Την περίοδο 2000 - 2010, στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων πολεοδομικών μελετών από την ΑΝΚΟ, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα της εδαφικής κάλυψης και των χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5.000, σε περιοχές των ΠΕ Κοζάνης και Γρεβενών.
 • Υγειονομικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

  Απεικόνιση των υγειονομικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Περιλαμβάνει: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Υποδομές υγείας
 • Υγειονομικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

  Απεικόνιση των υγειονομικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Περιλαμβάνει: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Υποδομές υγείας
 • Υγειονομικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

  Απεικόνιση των υγειονομικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Περιλαμβάνει: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Υποδομές υγείας
 • Υγειονομικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

  Απεικόνιση των υγειονομικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Περιλαμβάνει: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Υποδομές υγείας
 • Υγειονομικός Χάρτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Απεικόνιση των υγειονομικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Περιλαμβάνει: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Υποδομές υγείας
 • Χάρτης Μεταφορών - Ενέργειας - Παιδείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

  Απεικόνιση των μεταφορικών, ενεργειακών, εκπαιδευτικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Περιλαμβάνονται: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Ενεργειακές υποδομές, Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Χάρτης Τουρισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

  Απεικόνιση περιοχών τουριστικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Περιλαμβάνονται: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Μεταφορικό δίκτυο, Υδάτινο δυναμικό, Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (βιότοποι, παραδοσιακοί οικισμοί, εθνικά πάρκα - δρυμοί, υγρότοποι Ramsar, περιοχές δικτύου Natura 2000), Περιοχές τουριστικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Χάρτης Παραγωγικού Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

  Απεικόνιση του παραγωγικού περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Περιλαμβάνονται: Διοικητικά όρια, Οικισμοί, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Αγροτικά προϊόντα, Αρδευόμενες περιοχές, Υποδομές επιχειρηματικής δραστηριότητας, Κλαδικά προϊόντα, Ορυκτός πλούτος
 • Μορφολογικός Χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

  Απεικόνιση της μορφολογίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Περιλαμβάνονται: Διοικητικά όρια, Υδάτινο δυναμικό, Μεταφορικό δίκτυο, Υψομετρική διαβάθμιση
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).